Chào mừng bạn đến với website Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo Quận Cái Răng
TIN TỨC NỔI BẬT
  • Kì thi “Tin học trẻ” quận Cái Răng năm học 2013-2014
  •  - Căn cứ vào văn bản số 255/PGDĐT ngày 10 tháng 02 năm 2014 về việc tổ chức Kì thi “Tin học trẻ” quận Cái Răng năm học 2013-2014;
     - Thực hiện theo Quyết định số 420/QĐ- PGDĐT ngày 17 tháng 03 năm 2014 về việc thành lập Hội đồng coi chấm thi Kì thi “Tin học trẻ” quận Cái Răng năm học 2013-2014;
     
TIN TỨC SỰ KIỆN