Chào mừng bạn đến với website Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo Quận Cái Răng
TIN TỨC NỔI BẬT
  • Hướng dẫn chuyển công tác đối với viên chức.
  •       Căn cứ Công văn số 38/SGDĐT-TCCB ngày 16 tháng 03 năm 2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ về việc hướng dẫn chuyển công tác đối với viên chức.
          Để đáp ứng nhu cầu chuyển công tác hằng năm của viên chức ngành giáo dục và đào tạo; Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Cái Răng hướng dẫn thủ tục giải quyết chuyển công tác năm học 2014-2015 như sau:
     
  • Hội nghị điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước quận Cái Răng giai đoạn 2010 đến 2015
  •         Sáng ngày 20 tháng 3 năm 2015, tại Hội trường Quận Uỷ quận Cái Răng. Được sự cho phép của Ban Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Cần Thơ và thường trực Uỷ ban nhân dân quận Cái Răng; Phòng Giáo dục và Đào tạo quận tiến hành tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2010-2015 nhằm đánh giá những thành tựu đã đạt được trong công tác thi đua yêu nước, vinh danh những tập thể, cá nhân có nhiều thành tích từ năm 2010 đến 2015 và triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2015-2020;
TIN TỨC SỰ KIỆN