Chào mừng bạn đến với website Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo Quận Cái Răng
TIN TỨC NỔI BẬT
  • Kì thi “Tin học trẻ” quận Cái Răng năm học 2013-2014
  •  - Căn cứ vào văn bản số 255/PGDĐT ngày 10 tháng 02 năm 2014 về việc tổ chức Kì thi “Tin học trẻ” quận Cái Răng năm học 2013-2014;
     - Thực hiện theo Quyết định số 420/QĐ- PGDĐT ngày 17 tháng 03 năm 2014 về việc thành lập Hội đồng coi chấm thi Kì thi “Tin học trẻ” quận Cái Răng năm học 2013-2014;
     
  • Kỳ thi Violympic Toán qua Internet cấp tiểu học, THCS quận Cái Răng năm học 2013-2014
  • Thực hiện Quyết định số 352/QĐ-PGDĐT ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Cái Răng, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Cái Răng đã tổ chức kỳ thi Violympic Toán qua Internet cấp tiểu học, THCS quận Cái Răng năm học 2013-2014 cho học sinh của các trường tiểu học, THCS trực thuộc vào ngày 15 tháng 03 năm 2014 tại 06 trường Tiểu học và 05 trường THCS trực thuộc.
     
TIN TỨC SỰ KIỆN