Chào mừng bạn đến với website Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo Quận Cái Răng
TIN TỨC NỔI BẬT
 • Triệu tập phỏng vấn xét tuyển
 •  
       Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
       Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí
  đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức;
       Căn cứ Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ về ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; Quy chế thăng
  hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và Nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức;
       Căn cứ Quyết định số 517/QĐ-PGDĐT ngày 04/5/2015 của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Cái Răng về việc thành lập Hội đồng xét tuyển dụng viên
  chức ngành giáo dục và đào tạo quận Cái Răng đợt 2 năm học 2014-2015;
   
       Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận Cái Răng thông báo đến các ứng viên có tên trong danh sách đính kèm dự tuyển vào các đơn vị sự nghiệp trực thuộc
  Phòng đến dự phỏng vấn xét tuyển với thời gian và địa điểm cụ thể như sau:
   
   
 • Hướng dẫn chuyển công tác đối với viên chức.
 •       Căn cứ Công văn số 38/SGDĐT-TCCB ngày 16 tháng 03 năm 2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ về việc hướng dẫn chuyển công tác đối với viên chức.
        Để đáp ứng nhu cầu chuyển công tác hằng năm của viên chức ngành giáo dục và đào tạo; Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Cái Răng hướng dẫn thủ tục giải quyết chuyển công tác năm học 2014-2015 như sau:
   
 • Hội nghị điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước quận Cái Răng giai đoạn 2010 đến 2015
 •         Sáng ngày 20 tháng 3 năm 2015, tại Hội trường Quận Uỷ quận Cái Răng. Được sự cho phép của Ban Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Cần Thơ và thường trực Uỷ ban nhân dân quận Cái Răng; Phòng Giáo dục và Đào tạo quận tiến hành tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2010-2015 nhằm đánh giá những thành tựu đã đạt được trong công tác thi đua yêu nước, vinh danh những tập thể, cá nhân có nhiều thành tích từ năm 2010 đến 2015 và triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2015-2020;
TIN TỨC SỰ KIỆN