Chào mừng bạn đến với website Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo Quận Cái Răng
Danh mục trường >> Danh mục trường
THÔNG TIN VỀ CÁC TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN
Cập nhật ngày: 31/05/2009 lúc: 09:05

 

CÁC TRƯỜNG MẦM NON, MẪU GIÁO

Tên trường
Địa chỉ liên hệ
Trường MG Lê Bình   Địa chỉ: KV Thạnh Mỹ - P.Lê Bình
  Điện thoại: 07103.846234
  Thư điện tử: mglebinh@cantho.edu.vn
  Hiệu trưởng: Bùi Thị Mỹ Phương
  Liên hệ: 0983.911645
Trường MG  Hưng Phú   Địa chỉ: KV5-Phường Hưng Phú
  Điện thoại: 07103.836416
  Thư điện tử: mghungphu@cantho.edu.vn
  Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Thanh Vân
  Liên hệ: 0917.979.067
Trường MG  Thường Thạnh   Địa chỉ: KV Thạnh Hòa-P. Thường Thạnh
  Điện thoại: 07106.242832
  Thư điện tử: mgthuongthanh@cantho.edu.vn
  Hiệu trưởng: Võ Thị Cẩm Vân
  Liên hệ: 0985702736
Trường MG  Hưng Thạnh   Địa chỉ: KV4- Phường Hưng Thạnh
  Điện thoại: 07103.837560
  Thư điện tử: mghungthanh@cantho.edu.vn
  Hiệu trưởng: Trần Thị Bích Thuỷ
  Liên hệ: 0939.987475
Trường MN Lê Bình   Địa chỉ: KV Yên Thuận - P. Lê Bình
  Điện thoại: 07103.846.084
  Thư điện tử: mnlebinh@cantho.edu.vn
  Hiệu trưởng: Nguyễn Thu Hằng
  Liên hệ: 0168.759.7497
Trường Mầm Non Phú Thứ   Địa chỉ: KV Phú Khánh - P. Phú Thứ
  Điện thoại: 07103.916491
  Thư điện tử: mgphuthu@cantho.edu.vn
  Hiệu trưởng: Lê Kim Nhung
  Liên hệ: 0907.501237
Trường Mầm Non Hoa Mai   Địa chỉ: KV Phú Thành - P.Tân Phú
  Điện thoại: 07103.502.818
  Thư điện tử: mgtanphu@cantho.edu.vn
  Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Lệ Hằng
  Liên hệ: 0945.142.311
Trường Mẫu giáo Ba Láng
  Địa chỉ: KV 2 - P.Ba Láng
  Điện thoại: 07103.910.547
  Thư điện tử: mgbalang@cantho.edu.vn
  Hiệu trưởng: Bùi Thị Thanh Phương
  Liên hệ: 01268.702.736  

 

CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC

Tên trường
Địa chỉ liên hệ
TH Lê Bình 1   Địa chỉ: KV Thạnh Mỹ-Lê Bình-Cái Răng
  Điện thoại: 07103.846.941
  Thư điện tử: thlebinh1@cantho.edu.vn
  Hiệu trưởng: Lâm Kim Cương
  Liên hệ: 0913.185.298
TH Lê Bình 2   Địa chỉ: KV Thị trấn-Lê Bình - Cái Răng
  Điện thoại: 07103.911.217
  Thư điện tử: thlebinh2@cantho.edu.vn
  Hiệu trưởng: Trần Quốc Khánh
  Liên hệ: 0919.811.278
TH Hưng Phú 1   Địa chỉ: KV3-phường Hưng Phú
  Điện thoại: 07103.836345
  Thư điện tử: thhungphu1@cantho.edu.vn
  Hiệu trưởng: Trần Thị Kim Ngọc
  Liên hệ: 0919.995.169
TH Hưng Phú 2   Địa chỉ: KV7-phường Hưng Phú
  Điện thoại: 07103.836.122
  Thư điện tử: thhungphu2@cantho.edu.vn
  Hiệu trưởng: Trần Thị Xuân Thủy
  Liên hệ: 0959.298.289
TH Phú Thứ 1   Địa chỉ: KV Thạnh Thuận_ P.Phú Thứ
  Điện thoại: 07103.917.193
  Thư điện tử: thphuthu1@cantho.edu.vn
  Hiệu trưởng: Phạm Tấn Hoàng
  Liên hệ: 0908.131.746
TH Phú Thứ 2   Địa chỉ: Phường Phú Thứ_quận Cái Răngứ
  Điện thoại: 07103.916.072
  Thư điện tử: thphuthu2@cantho.edu.vn
  Hiệu trưởng: Võ Thị Lượng
  Liên hệ: 0935.367.313
TH Phú Thứ 3   Địa chỉ: KV Khánh Hưng-P. Phú Thứ
  Điện thoại: 07102.473.559
  Thư điện tử: thphuthu3@cantho.edu.vn
  Hiệu trưởng: Lương Xì
  Liên hệ: 0907.313.941
TH Ba Láng   Địa chỉ: KV2-P.Ba Láng-Cái Răng
  Điện thoại: 07103.846809
  Thư điện tử: thbalang@cantho.edu.vn
  Hiệu trưởng: Trần Thị Hàn
  Liên hệ: 0939.153.739
TH Hưng Thạnh   Địa chỉ: Tổ 2-KV1-Hưng Thạnh
  Điện thoại: 07103.836.116
  Thư điện tử: thhungthanh@cantho.edu.vn
  Hiệu trưởng: Võ Thị Thủy Tiên
  Liên hệ: 0907.346.188
TH Trần Hoàng Na   Địa chỉ: KV 4- P. Hưng Thạnh
  Điện thoại: 07103.836.125
  Thư điện tử: thtranhoangna@cantho.edu.vn
  Hiệu trưởng: Lê Thị Thúy Phượng
  Liên hệ:
TH Thường Thạnh   Địa chỉ: KV.Thạnh Phú -Thường Thạnh
  Điện thoại: 07103.910812
  Thư điện tử: ththuongthanh@cantho.edu.vn
  Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Ngọc Thuý
  Liên hệ: 01668.516.156
TH Tân Phú   Địa chỉ: KV Phú Thuận A-P.Tân Phú
  Điện thoại: 07103.916.788
  Thư điện tử: thtanphu@cantho.edu.vn
  Hiệu trưởng: Trần Vĩnh Trung
  Liên hệ: 01666.435.966

 

ĐỊA CHỈ CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN
Tên trường
Địa chỉ liên hệ

Trường THS Hưng Phú

  Địa chỉ: KV 1 - P. Hưng Phú

  Điện thoại: 07103.836.363

  Thư điện tử: thcshungphu@cantho.edu.vn

  Hiệu trưởng: Trần Ngọc Sương

  Liên hệ: 01258.376.760

THCS Lê Bình

  Địa chỉ: 01 Trưng nữ vương_ P.Lê Bình

  Điện thoại: 07103.846386

  Thư điện tử: thcslebinh@cantho.edu.vn

  Hiệu trưởng: Phạm Văn Bé

  Liên hệ: 0916.815909

THCS Phú Thứ

  Địa chỉ: KV Thạnh Thuận_ P.Phú Thứ

  Điện thoại: 07103.916007

  Thư điện tử: thcsphuthu@cantho.edu.vn

  Hiệu trưởng: Lê Văn Út

  Liên hệ: 0917.727.917

THCS Thường Thạnh

  Địa chỉ: KV phú quới-P.Thường Thạnh

  Điện thoại: 07103.846.884

  Thư điện tử: thcsthuongthanh@cantho.edu.vn

  Hiệu trưởng: Phạm Hữu Điền

  Liên hệ: 0913.775.705 

THCS Hưng Thạnh

  Địa chỉ: KDC VH Tây Đô, Hưng Thạnh, Cái Răng, Cần Thơ

  Điện thoại: 07103.482.885

  Thư điện tử: thcshungthanh@cantho.edu.vn

  Hiệu trưởng: Phan Thị Ngọc Thi

  Liên hệ: 0129.556.4842