Chào mừng bạn đến với website Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo Quận Cái Răng
Chuyên môn mầm non >> Chuyên môn mầm non
HƯỚNG DẪN NHIỆM VỤ NGÀNH HỌC MẦM NON NĂM HỌC 2015-2016
Cập nhật ngày: 01/10/2015 lúc: 09:10
 UBND QUẬN CÁI RĂNG      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Số: 1189 /PGDĐT                                                    Cái Răng, ngày 28  tháng 9  năm 2015 
 

  HƯỚNG DẪN NHIỆM VỤ
 NGÀNH HỌC MẦM NON NĂM HỌC 2015-2016
 
Căn cứ Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 26 tháng 8 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố về nhiệm vụ trọng tâm công tác giáo dục và đào tạo trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm học 2015 -2016;
Căn cứ Công văn số 1760/SGDĐT-GDMN ngày 17 tháng 9 năm 2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Mầm non (GDMN) năm học 2015-2016;
Phòng Giáo dục và Đào tạo quận hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Mầm non năm học 2015-2016 như sau:
I. NHIỆM VỤ CHUNG
Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch hành động của ngành Giáo dục, Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo và các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Chính phủ và của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Phát triển mạng lưới trường lớp, đẩy mạnh thực hiện các giải pháp giải quyết vấn đề trường, lớp mầm non ở các trường có nhiều điểm lẻ, dân cư đông. Nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình giáo dục mầm non, tăng cường các điều kiện để đổi mới hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, tăng cường tiếng Việt cho trẻ vùng dân tộc thiểu số, quan tâm giáo dục trẻ khuyết tật học hòa nhập. Tập trung ưu tiên nguồn lực, hoàn thành mục tiêu phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi (PCGDMNTNT). Tiếp tục đổi mới công tác quản lý theo hướng phân cấp, hiệu quả; tăng cường các biện pháp quản lý và hỗ trợ các cơ sở GDMN ngoài công lập. Phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục mầm non. Tăng cường cơ sở vật chất trường lớp, đẩy mạnh xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia.
II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ
1. Thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động và các phong trào thi đua.
Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TW ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đưa các nội dung của cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” vào các hoạt động thường xuyên trong các cơ sở GDMN.
Tăng cường giáo dục đạo đức nghề nghiệp, nhân cách nhà giáo, chống các hành vi xúc phạm danh dự và thân thể học sinh, tạo môi trường học tập thân thiện, không có bạo lực. Đấu tranh kiên quyết với các biểu hiện vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức nghề nghiệp, thiếu gương mẫu trong đạo đức, lối sống.
Xây dựng môi trường sư phạm, xanh, sạch, đẹp, an toàn, lành mạnh; xây dựng mối quan hệ ứng xử thân thiện; tăng cường đổi mới phương pháp giáo dục nhằm phát huy tính tích cực, chủ động của trẻ, hình thành ở trẻ các phẩm chất mạnh dạn, tự tin trong mọi hoạt động, thân thiện với mọi người xung quanh, lễ phép trong giao tiếp, ứng xử.
Tham mưu xây dựng trường, lớp xanh, sạch, đẹp; có đủ nhà vệ sinh, bảo đảm sạch sẽ cho trẻ và giáo viên. Đưa các nội dung giáo dục văn hoá truyền thống lồng ghép vào các hoạt động giáo dục. Tổ chức các trò chơi dân gian, hát dân ca, nghe hát Quốc ca, các hoạt động ngoại khoá phù hợp với điều kiện cụ thể của nhà trường và địa phương.
Thực hiện tích hợp nội dung giáo dục “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” vào chương trình GDMN.
2. Phát triển mạng lưới trường, lớp
Xây dựng kế hoạch triển khai Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 22 tháng 5 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện các giải pháp giải quyết vấn đề trường, lớp mầm non ở các ở các trường có nhiều điểm lẻ, dân cư đông. Tích cực tham mưu ban hành các chính sách đặc thù của địa phương, để phát triển mạng lưới trường lớp, đặc biệt là ở các khu đông dân cư, khuyến khích phát triển GDMN theo hướng xã hội hoá đáp ứng nhu cầu tới trường của trẻ, nâng cao chất lượng GDMN.
Tăng tỷ lệ huy động trẻ nhà trẻ và trẻ mẫu giáo 3- 4 tuổi, duy trì tỷ lệ huy động trẻ mẫu giáo 5 tuổi theo yêu cầu của tiêu chuẩn PCGDMNTNT. Phấn đấu tỷ lệ huy động trẻ bình quân toàn quận: trẻ nhà trẻ đạt 26%, trẻ mẫu giáo đạt 90%. Đối với trẻ mẫu giáo 5 tuổi, bên cạnh việc tăng tỷ lệ huy động trẻ đến trường cần tạo mọi điều kiện trẻ mẫu giáo 5 tuổi học 2 buổi/ngày, đảm bảo tất cả các địa phương đạt tỷ lệ huy động từ 99% trở lên, trong đó 100% trẻ 5 tuổi được học 2 buổi/ngày, 80% trẻ được ăn bán trú. Quan tâm huy động trẻ khuyết tật đến trường và tổ chức giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật.
3. Đẩy mạnh phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi
Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng công tác PCGDMNTNT. Thực hiện nghiêm túc, đảm bảo tính trung thực, khách quan, chống bệnh thành tích trong việc kiểm tra, công nhận các đơn vị đạt chuẩn PCGDMNTNT. Triển khai phần mềm phổ cập về quản lý dữ liệu. Tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả công tác PCGDMNTNT theo Quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 09 tháng 02 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ.
4. Thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động chăm sóc - giáo dục trẻ.
a) Công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và đảm bảo an toàn cho trẻ.
Chỉ đạo các cơ sở GDMN thực hiện nghiêm túc các quy định tại Thông tư số 13/2010/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần cho trẻ trong các cơ sở GDMN. Chú trọng công tác xây dựng trường học an toàn, toàn diện; các cơ sở giáo dục mầm non phải thường xuyên kiểm tra phòng nhóm lớp, các đồ dùng đồ chơi của trẻ để đảm bảo an toàn cho trẻ mọi lúc mọi nơi, trong hoạt động hàng ngày.
Tiếp tục triển khai nhân rộng những điển hình tốt trong quá trình quản lý, chỉ đạo thực hiện Thông tư số 13/2010/TT-BGDĐT nhằm tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần cho trẻ trong các cơ sở GDMN.
Chỉ đạo các cơ sở GDMN quản lý chặt chẽ chất lượng bữa ăn ở những nơi tổ chức ăn bán trú. Tăng cường công tác xã hội hóa, huy động mọi nguồn lực để tăng tỷ lệ trẻ được ăn bán trú tại trường, nâng cao chất lượng bữa ăn. Tiếp tục nhân rộng mô hình phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ. Thực hiện tốt các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm trong các cơ sở GDMN.
Phối hợp với ngành Y tế có các biện pháp phòng chống các dịch bệnh cho trẻ em trong các cơ sở GDMN. Thực hiện nghiêm túc Thông tư liên tịch số 22/2013/TTLT-BGDĐT-BYT ngày 18 tháng 6 năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) và Bộ Y tế quy định đánh giá công tác y tế tại các cơ sở GDMN. Đảm bảo 100% trẻ đến trường được khám sức khỏe định kỳ và theo dõi sự phát triển bằng biểu đồ tăng trưởng, phấn đấu tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân và suy dinh dưỡng thể thấp còi đều dưới 10% và giảm so với đầu năm học.
Tiếp tục triển khai chương trình tuyên truyền giáo dục vệ sinh cá nhân cho trẻ mầm non. Chỉ đạo triển khai rộng rãi mô hình “Giáo dục trẻ rửa tay bằng xà phòng”, chú trọng giáo dục kỹ năng sống cho trẻ, góp phần hình thành nền nếp thói quen tốt, hành vi văn minh có lợi cho sức khỏe và sự phát triển lâu dài của trẻ.
Tổ chức tập huấn cho cán bộ quản lý và giáo viên cốt cán về công tác chăm sóc sức khỏe và đảm bảo an toàn cho trẻ trong các cơ sở GDMN .
b) Đổi mới hoạt động chăm sóc, giáo dục; nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình GDMN
Tăng cường các điều kiện để nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình GDMN. Phấn đấu hầu hết các nhóm, lớp thực hiện Chương trình GDMN đều tổ chức học 2 buổi/ngày.
Cần chủ động, sáng tạo trong việc thực hiện Chương trình GDMN phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương. Tăng cường các điều kiện để nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình GDMN.
Tiếp tục tổ chức có hiệu quả việc thực hiện đổi mới hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ. Tổ chức môi trường giáo dục, tạo cơ hội cho trẻ chủ động tham gia các hoạt động vui chơi, khám phá, trải nghiệm theo phương châm “học bằng chơi, chơi mà học” phù hợp với độ tuổi; áp dụng các phương pháp chăm sóc giáo dục trẻ vào việc tổ chức các hoạt động giáo dục trẻ theo quan điểm giáo dục “lấy trẻ làm trung tâm” phù hợp với điều kiện thực tế của trường, lớp và khả năng của trẻ; đẩy mạnh tích hợp, chú trọng giáo dục đạo đức, hình thành và phát triển kỹ năng sống, hiểu biết xã hội phù hợp với độ tuổi của trẻ.
Chỉ đạo các cơ sở GDMN tổ chức hội thi vẽ tranh của trẻ mầm non cấp trường, cấp quận và tổ chức triển lãm tranh của trẻ mầm non tại cơ sở GDMN, qua đó chọn các sản phẩm đạt giải tham gia triển lãm tranh toàn quốc.
Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chuyên đề “Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ trong trường mầm non”, bổ sung các tài liệu, học liệu, đồ dùng đồ chơi phục vụ chuyên đề bằng ngân sách nhà nước và các nguồn tài chính hợp pháp khác đặc biệt là bằng đồ chơi tự tạo; nhân rộng một số cơ sở GDMN thực hiện mô hình điểm. Quan tâm xây dựng môi trường giáo dục phát triển thể chất và nâng cao chất lượng tổ chức các hoạt động giáo dục phát triển thể chất cho trẻ. Đầu tư trang thiết bị đồ dùng, đồ chơi, giáo dục tối thiểu phục vụ triển khai mở rộng diện thực hiện Chương trình GDMN, đặc biệt chú trọng tới các thiết bị đồ chơi rèn luyện thể lực cho trẻ. Chỉ đạo các cơ sở GDMN khai thác triệt để các đồ dùng đồ chơi phát triển thể chất. Tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện chuyên đề “Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ trong trường mầm non”.
Hướng dẫn giáo viên sử dụng Bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi theo đúng mục đích ban hành quy định tại Thông tư số 23/2010/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 7 năm 2010 của Bộ GD&ĐT; tăng cường bồi dưỡng, tập huấn hướng dẫn giáo viên sử dụng Bộ chuẩn và nhân rộng điển hình trong việc sử dụng Bộ chuẩn hỗ trợ thực hiện Chương trình GDMN nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục, chuẩn bị tâm thế cho trẻ em năm tuổi vào lớp 1.
Tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Chương trình GDMN và gửi báo cáo về Phòng Giáo dục và Đào tạo.
Tăng cường các biện pháp chuẩn bị tiếng Việt cho trẻ vùng dân tộc thiểu số (DTTS), đảm bảo tất cả trẻ mẫu giáo DTTS được chuẩn bị tiếng Việt trước khi vào lớp 1; chỉ đạo các cơ sở GDMN triển khai thực hiện Chương trình GDMN ở lớp mẫu giáo ghép theo tài liệu hướng dẫn của Bộ GD&ĐT (nếu có); tiếp tục thực hiện các chính sách ưu tiên trong giáo dục đối với trẻ khuyết tật học hòa nhập theo quy định tại Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH quy định về chính sách giáo dục đối với người khuyết tật. Chủ động linh hoạt tổ chức các hoạt động chăm sóc, giáo dục, hỗ trợ trẻ khuyết tật. Huy động tối đa trẻ khuyết tật học hòa nhập và tạo điều kiện để trẻ khuyết tật được học hòa nhập có chất lượng.
Tiếp tục lồng ghép, thực hiện hiệu quả các nội dung giáo dục tích hợp trong thực hiện Chương trình GDMN: giáo dục an toàn giao thông; giáo dục bảo vệ môi trường; giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả; giáo dục bảo vệ tài nguyên, môi trường biển, hải đảo; giáo dục ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng chống thảm họa thiên tai đảm bảo phù hợp với điều kiện vùng miền và đối tượng trẻ, nhằm giúp trẻ sống thân thiện với môi trường và có những thói quen, hành vi phù hợp để góp phần giảm thiểu thảm họa thiên tai, tự bảo vệ bản thân trong những trường hợp khẩn cấp.
c) Kiểm định chất lượng giáo dục mầm non và xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia
Đảm bảo 100% số trường mầm non hoàn thành tự đánh giá; 40% trở lên số trường mầm non, mẫu giáo được đánh giá ngoài đạt chuẩn cấp độ 1 trở lên, trong năm học quận chọn Trường MG Hưng Thạnh để đánh giá.
Phát triển số lượng và nâng cao chất lượng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia. Phấn đấu trong năm học tiến hành đánh giá công nhận Trường MG Ba Láng đạt chuẩn quốc gia. Tiếp tục công nhận lại Trường MN Lê Bình đạt chuẩn quốc gia theo Công văn số 137/BGDĐT-GDMN ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Bộ GD&ĐT về việc chỉ đạo xây dựng và công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia, Thông tư số 02/2014/QĐ-BGDĐT ngày 08 tháng 02 năm 2014 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành Quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia.
5. Tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học
Tiếp tục chỉ đạo rà soát thực trạng và nhu cầu đầu tư xây dựng trường lớp, cơ sở vật chất, ưu tiên các nguồn vốn từ các chương trình dự án và các nguồn thu hợp pháp khác để đầu tư xây dựng đủ phòng học phù hợp với thực tế của địa phương, đảm bảo cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu thực hiện phổ cập giáo dục cho trẻ em năm tuổi; Chương trình GDMN phù hợp với thực tế của địa phương; khai thác các nguồn lực nhằm tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học cho các cơ sở GDMN, ưu tiên đủ thiết bị đồ dùng đồ chơi đối với các lớp mẫu giáo 5 tuổi và các lớp, nhóm dưới 5 tuổi. Phát huy hiệu quả trang thiết bị được cấp, nhân rộng việc sử dụng hợp lý các phần mềm hỗ trợ quản lý, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ (Nutrikids, Kidsmart, Happykids…).
Các cơ sở GDMN rà soát, mua sắm, bổ sung tài liệu, học liệu, đồ dùng, đồ chơi, đảm bảo điều kiện thực hiện Chương trình GDMN bằng ngân sách nhà nước và các nguồn tài chính hợp pháp khác.
Tiếp tục đẩy mạnh phong trào tự làm đồ dùng dạy học thông qua các hoạt động làm mới, cải tiến, sửa chữa đồ dùng dạy học, tuyển chọn và nhân rộng trong toàn ngành các sản phẩm tốt. Tổ chức hội thi làm đồ dùng đồ chơi cho trẻ mầm non cấp trường, quận và cấp thành Phố, tham gia triển lãm đồ dùng đồ chơi cho trẻ mầm non theo khu vực.
6. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý (CBQL) và giáo viên mầm non (GVMN)
Thực hiện nghiêm túc các quy định về đạo đức nhà giáo, tăng cường tu dưỡng rèn luyện về phẩm chất đạo đức, tạo điều kiện để đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý nâng cao trình độ đào tạo, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ.
Tập trung đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ CBQL, GVMN đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng đáp ứng yêu cầu thực hiện Chương trình GDMN và PCGDMNTNT. Xây dựng kế hoạch thực hiện Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16 tháng 3 năm 2015 của Bộ GD&ĐT và Bộ Nội vụ quy định về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở GDMN công lập.
Chú trọng bồi dưỡng cho đội ngũ CBQL về quan điểm, nội dung, nhiệm vụ đổi mới công tác quản lý GDMN. Chỉ đạo bồi dưỡng thường xuyên giáo viên theo Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non (ban hành kèm theo Thông tư số 36/2011/TT-BGDĐT ngày 17 tháng 8 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT) và Quy chế bồi dưỡng thường xuyên GVMN, phổ thông và giáo dục thường xuyên (ban hành kèm theo Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 7 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT); phấn đấu 90% trở lên CBQL, GVMN hoàn thành các mô - đun ưu tiên trong chương trình bồi dưỡng.
Tiếp tục quản lý chất lượng đội ngũ theo chuẩn nghề nghiệp, tăng cường tu dưỡng rèn luyện về phẩm chất đạo đức, đảm bảo không có giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo.
Tập huấn bồi dưỡng cho CBQL, GVMN kỹ năng, phương pháp tổ chức các hoạt động chăm sóc, giáo dục, đặc biệt việc chuẩn bị tiếng Việt cho trẻ dân tộc thiểu số. Nâng cao năng lực thực hành tổ chức hoạt động giáo dục theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm.
Thực hiện đầy đủ và kịp thời chế độ, chính sách đối với cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên. Xây dựng đội ngũ CBQL và GVMN đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu đổi mới GDMN và triển khai thực hiện PCGDMNTNT. Tăng cường vai trò của CBQL các cơ sở GDMN trong việc tổ chức thực hiện Chương trình GDMN. Tổ chức tập huấn cho cán bộ quản lý và giáo viên cốt cán về chăm sóc sức khỏe và đảm bảo an toàn cho trẻ; tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về chăm sóc giáo dục trẻ cho chủ nhóm lớp, người chăm sóc trẻ tại các nhóm, lớp mầm non độc lập, tư thục.
Phát huy hiệu quả trang thiết bị được cấp, nhân rộng việc sử dụng hợp lý các phần mềm hỗ trợ quản lý, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ. Tăng số lượng giáo viên, cán bộ quản lý biết ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý, đáp ứng yêu cầu tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn thường xuyên và mô đun nâng cao bằng hình thức E-learning.
Thực hiện đầy đủ và kịp thời các chế độ, chính sách đối với CBQL, giáo viên và nhân viên.
7. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý giáo dục
Thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, các văn bản chỉ đạo của Chính phủ và ngành: Nghị quyết số 29/NQTW ngày 04 tháng 11 năm 2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; Quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 09 tháng 02 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ.
Chỉ đạo các cơ sở GDMN đổi mới đánh giá chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ và đánh giá GVMN theo hướng phát triển năng lực giáo viên đặc biệt là năng lực thực hành tổ chức các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ. Đánh giá theo chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp GVMN.
Thống nhất quản lý hồ sơ chuyên môn trong các cơ sở GDMN theo quy định tại Điều lệ trường mầm non và Công văn 1139/PGDĐT ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Phòng GD&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện các loại hồ sơ sổ sách trong các cơ sở GDMN: đảm bảo tinh gọn, hiệu quả, giảm áp lực cho CBQL và GV, tránh hình thức.
Thực hiện đúng các quy định về quản lý tài chính trong các cơ sở GDMN; các quy định tại Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ GD&ĐT về Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân, Thông tư số 29/2012/TT-BGDĐT ngày 10/9/2012 của Bộ GD&ĐT ban hành quy định về việc tài trợ cho các cơ sở giáo dục.
Tăng cường các biện pháp quản lý cơ sở GDMN ngoài công lập, bảo đảm môi trường chăm sóc, giáo dục trẻ lành mạnh, thân thiện và an toàn, đặc biệt là các nhóm, lớp mầm non độc lập tư thục. Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì tổ chức phối hợp các đoàn công tác liên ngành kiểm tra, giám sát việc tình hình hoạt động của các cơ sở GDMN ngoài công lập để có biện pháp chấn chỉnh và hỗ trợ kịp thời.
Triển khai có hiệu quả Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 20 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ, phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu công nghiệp, khu chế xuất đến năm 2020” (gọi tắt là Đề án 404) và Kế hoạch số 330/KH-BGDĐT ngày 13 tháng 5 năm 2015 triển khai Đề án 404 của ngành Giáo dục.
Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra của cơ quan quản lý giáo dục các cấp; bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch và thực hiện tốt 3 công khai ở các cơ sở GDMN. Tăng cường hiệu quả quản lý các cơ sở GDMN ngoài công lập.
8. Công tác tuyên truyền về giáo dục mầm non
Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về GDMN, tăng cường công tác phổ biến và hướng dẫn các cơ sở GDMN thực hiện nghiêm túc các văn bản quy phạm pháp luật về GDMN; phổ biến kiến thức nuôi dạy trẻ cho các bậc cha mẹ và cộng đồng bằng nhiều hình thức phù hợp; huy động các nguồn lực đầu tư cho GDMN, đáp ứng nhu cầu PCGDMNTNT và phát triển GDMN của địa phương.
Tăng cường công tác phổ biến và hướng dẫn các cơ sở GDMN thực hiện nghiêm túc các văn bản quy phạm pháp luật về GDMN. Tiếp tục đưa nội dung tuyên truyền, phổ biến những quy định của ngành, những kiến thức nuôi dạy con cho các bậc cha mẹ và cộng đồng vào kế hoạch nhiệm vụ năm học để chỉ đạo thực hiện nhằm từng bước nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ.
9. Một số hoạt động khác
9.1. Phối hợp chỉ đạo thực hiện tự đánh giá chất lượng giáo dục các cơ sở GDMN, 100% số trường mầm non hoàn thành tự đánh giá; 40% trở lên số trường mầm non, mẫu giáo được đánh giá ngoài đạt chuẩn cấp độ 1 trở lên.
9.2. Tiếp tục triển khai dự án “Tăng cường khả năng sẵn sàng đi học cho trẻ mầm non” và triển khai một số hoạt động nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý, giáo viên về thực hiện Chương trình GDMN.
9.3. Tăng cường các điều kiện nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình GDMN.
Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chuyên đề “Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động”. Tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện chuyên đề “Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ trong trường mầm non”.
Tổ chức tập huấn bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về chăm sóc giáo dục trẻ cho chủ nhóm lớp, người chăm sóc trẻ tại các nhóm trẻ độc lập, tư thục.
9.4. Các hội thi
+ Cấp trường: Giai điệu tuổi hồng; Hội thi vẽ tranh; Tổ chức hội thi giáo viên giỏi; Hội thi “ Sáng tạo đồ dùng, đồ chơi dạy trẻ mầm non”; Hội thi Bé vui - khỏe - nhanh trí cấp trường; 
+ Cấp quận: Giai điệu tuổi hồng; Hội thi vẽ tranh; Tổ chức hội thi giáo viên giỏi; Hội thi “ Sáng tạo đồ dùng, đồ chơi dạy trẻ mầm non”; Hội thi Bé vui - khỏe - nhanh trí cấp quận.
+ Cấp thành phố: Tổ chức hội thi “Làm đồ dùng, đồ chơi dạy trẻ mầm non” và tuyển chọn các sản phẩm đạt thành tích cao tham gia triển lãm khu vực do Vụ GDMN tổ chức;
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.
Hiệu trưởng các trường MN,MG, Các nhóm trẻ Độc lập căn cứ nội dung tại văn bản hướng dẫn này để thực hiện và tùy theo tình hình cụ thể của địa phương để xây dựng kế hoạch chi tiết và tổ chức thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc các cơ sở giáo dục MN, MG, Các nhóm trẻ độc lập cần báo cáo phòng Giáo dục và Đào tạo kịp thời chỉ đạo giải quyết./.
 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, NV.

  KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

                        Nguyễn Văn An