Chào mừng bạn đến với website Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo Quận Cái Răng
Nhân sự >> Nhân sự
Nhân sự phòng giáo dục
Cập nhật ngày: 12/06/2009 lúc: 07:06

Chức vụ

Thông tin

Trưởng

Phòng

   Họ và tên: Trần Ngọc Lĩnh

   Chức vụ: Trưởng Phòng

  Lĩnh vực phụ trách: chỉ đạo chung. Trực tiếp chỉ đạo Giáo dục THCS.

 

 Phó

trưởng

phòng

   Họ và tên: Nguyễn Văn An

   Chức vụ: Phó trưởng phòng

   Công tác phụ trách: chỉ đạo lĩnh vực Giáo dục Thường Xuyên, Giáo dục thể chất.

 

 

 Phó

trưởng

phòng

   Họ và tên: Lâm Kim Cương

   Chức vụ: Phó Trưởng Phòng

  Lĩnh vực phụ trách: chỉ đạo Lĩnh vực giáo dục tiểu học.

 

Phó

trưởng

phòng

   Họ và tên: Nguyễn Ngọc Tuyết Vân

   Chức vụ: Phó Trưởng Phòng

   Lĩnh vực phụ trách: chỉ đạo Lĩnh vực giáo dục mầm non

 

 Chuyên viên

  Họ và tên: Nguyễn Thị Mỹ Thanh

  Chức vụ: Chuyên viên

  Lĩnh vực phụ trách: chuyên môn ngành học giáo dục Mầm non

 

 Chuyên viên

 Họ và tên: Tạ Thanh Tân

 Chức vụ: Chuyên viên

 Lĩnh vực phụ trách: Thống kê - Kế Hoạch - Tổng hợp

 

 Chuyên viên

  Họ và tên: Nguyễn Thị Huệ Hồng

  Chức vụ: Chuyên viên

  Lĩnh vực phụ trách: Văn thư, thủ quỹ

 

 Chuyên viên

 Họ và tên: Trần Thị Diễm Phúc

  Chức vụ: Chuyên viên

  Lĩnh vực phụ trách: chuyên môn bậc học Tiểu học, Công tác Sách thiết bị trường học, Phong trào HSSV.

 

 Chuyên viên

  Họ và tên: Phạm Trần Định

  Chức vụ: Chuyên viên

  Lĩnh vực phụ trách: Giáo dục thể chất trường học.

 

 Chuyên viên

  Họ và tên: Nguyễn Thị Mộng Bình

 Chức vụ: Chuyên viên

  Lĩnh vực phụ trách: Kế toán trưởng

 

 Chuyên viên

  Họ và tên: Lê Hữu Tứ

 Chức vụ: Chuyên viên

  Lĩnh vực phụ trách: Cơ sở vật chất, Kế toán phụ trách lĩnh vực học phí, Bảo hiễm xã hội.

 

Chuyên viên

   Họ và tên: Trần Tài Phát

   Chức vụ: Chuyên Viên

   Lĩnh vực phụ trách: Chuyên môn cấp THCS, Khảo thí – Kiểm định chất lượng giáo dục.

 

Chuyên viên

   Họ và tên: Lư Thị Hồng Xuân

   Chức vụ: Chuyên Viên

   Lĩnh vực phụ trách: Tổ chức Cán Bộ

 

Chuyên viên

   Họ và tên: Tạ Công Tuấn

   Chức vụ: Chuyên Viên

   Lĩnh vực phụ trách: CMC-PCGD, Giáo dục thường xuyên.