Chào mừng bạn đến với website Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo Quận Cái Răng
Tin tức sự kiện >> Tin tức giáo dục
Thông báo, công khai quá trình công tác, thành tích cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Ưu tú” năm 2017.
Cập nhật ngày: 30/11/2016 lúc: 02:11
     Căn cứ Nghị định số 27/2015/NĐ-CP, ngày 10 tháng 3 năm 2015 Quy định về xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” của Chính Phủ;
     Căn cứ Công văn số 3332/BGDĐT, ngày 07 tháng 7 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Triển khai xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” lần thứ 14 năm 2017;
     Thực hiện công văn số 1836/SGDĐT-VP, ngày 09 tháng 8 năm 2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ về việc xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú lần thứ 14 năm 2017;
     Căn cứ Quyết định số 4076/QĐ-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Cái Răng về việc thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” năm 2017;
     Thực hiện văn bản số 1547/UBND ngày 25 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân quận Cái Răng về việc thông báo công khai quá trình công tác, thành tích cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Ưu tú”;
     Nay, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Cái Răng niêm yết công khai quá trình công tác và thành tích các cá nhân được đề nghị xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Ưu tú” năm 2017 đến các tổ chức, đoàn thể và nhân dân trên địa bàn:
 
Danh sách các cá nhân được đề nghị xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Ưu tú” năm 2017:
STT Họ Và Tên Đơn vị Chức vụ Ghi chú
01 Tạ Thị Dệt Trường Tiểu học Lê Bình 1 Giáo viên  
02 Lê Ngọc Dung Trường Tiểu học Phú Thứ 1 Giáo viên  
03 Đoàn Thanh Nga Trường Trung học cơ sở Hưng Phú Giáo viên  
04 Trần Ngọc Sương Trường TTrung học cơ sở Hưng Phú Hiệu trưởng  
 
 - Thời gian niêm yết công khai: 10 ngày kể từ ngày đăng thông báo.
 
Phòng GD&ĐT quận Cái Răng
Các tin khác: