Chào mừng bạn đến với website Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo Quận Cái Răng
Tin tức sự kiện >> Tin tức giáo dục
Thông tin về Danh sách các nhóm trẻ gia đình được cấp phép hoạt động trên địa bàn quận Cái Răng
Cập nhật ngày: 13/02/2015 lúc: 08:02
DANH SÁCH
CÁC NHÓM TRẺ TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN CÁI RĂNG
ĐƯỢC CẤP PHÉP HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC

 

      Căn cứ công văn số 9056/BGDĐT-GDMN ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường công tác quản lý các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập;

Căn cứ công văn số 2296/SGDĐT-GDMN ngày 19 tháng 12 năm 2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường công tác quản lý các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập;
 
 Thực hiện sự chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân quận Cái Răng về việc tăng cường công tác quản lý các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập;
Nay, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Cái Răng tông tin về danh sách nhóm trẻ gia đình được cấp phép và đang hoạt động trên địa bàn quận Cái Răng như sau:

 

 

Tính đến thời điểm 01 tháng 02 năm 2015 trên địa bàn quận Cái Răng có 16 (mười sáu)  nhóm trẻ được cấp phép hoạt động trên địa bàn quận Cái Răng 

 

 DANH SÁCH CÁC NHÓM TRẺ TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN CÁI RĂNG ĐƯỢC CẤP PHÉP HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC


 

 

 
Các tin khác: